TESTAMENTE

Oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående och oavsett om du har barn eller inte är det en bra idé att skriva ett testamente.

Läs mer

FRAMTIDSFULLMAKT

Om du i framtiden av någon anledning inte kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter behöver någon annan göra det åt dig. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem detta i sådant fall blir.

Läs mer

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Vid skilsmässa eller dödsfall ska makars giftorättsgods delas lika vid bodelningen. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni på förhand bestämma hur fördelningen ska gå till för det fall ni väljer att gå skilda vägar. Detta skapar trygghet för er båda, både nu och framöver.

Läs mer

SAMBOAVTAL

Viss egendom som sambor skaffat för det gemensamma hemmet utgör samboegendom. Vid separation eller dödsfall ska samboegendomen delas lika om bodelning begärs. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni på förhand bestämma att viss egendom ska hållas utanför bodelningen och på så vis trygga bådas framtid.

Läs mer

VILJEYTTRING

Om ett barn står utan vårdnadshavare ska domstolen utse en ny. Så kan vara fallet om du som ensam vårdnadshavare, eller ni som båda föräldrar, plötsligt går bort. Genom att upprätta en viljeyttring säkerställs att din önskan om vem som ska bli vårdnadshavare till ditt barn kommer domstolen till känna.

Läs mer