Singel utan barn  

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig tillfaller dina släktingar i följande ordning:

1. dina föräldrar, 2. dina syskon eller deras barn, 3. dina farföräldrar eller deras barn (moster, morbror, faster, farbror), 4. Allmänna arvsfonden.  

100%

till släktingar eller Allmänna arvsfonden

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Allt kommer att delas lika mellan dina arvingar, med företräde för dina föräldrar framför syskon, syskon framför syskonbarn osv.

Dina arvingars nuvarande eller framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om de lever i ett samboskap.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 100 procent av arvet efter dig.  

100%

disponibelt

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

 Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett syskonbarn ska ärva före dina föräldrar eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina släktingar eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.