Singel med barn under 18 år

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn. Tillgångarna sätts in på ett spärrat konto fram tills barnen fyllt 18 år.

100%

till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Barnen får ut sitt arv direkt vid 18 års ålder, en ålder då mognad och förnuft kanske ännu inte uppnåtts.

Om dina barn blir utan vårdnadshavare vid din bortgång kommer domstolen att utse en särskild vårdnadshavare för dina barn, kanske helt utan vetskap om dina önskemål.

Dina barns framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig.

50%

till dina barn

50%

disponibelt

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

En del av arvet till dina barn kan sättas under särskild förvaltning av en person som du litar på. Du kan själv bestämma vid vilken ålder barnen ska få ut pengarna och hur de får användas.  

Du kan ange någon som du önskar ska vara dina barns särskilda vårdnadshavare för det fall du går bort. På så vis säkerställs att din önskan kommer domstolen till känna.

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan påverka fördelningen av ditt arv. T.ex. att ett barn ärver mer eller en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Missförstånd och konflikter kan undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.