Singel med barn över 18 år

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn.

100%

till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Dina barns nuvarande eller framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.  

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

 

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig.  

50%

till dina barn 

50%

disponibelt

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.