Sambo utan barn

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

    Din sambo ärver ingenting. 100 procent av arvet efter dig tillfaller dina arvingar i följande ordning: 


    1. Dina föräldrar, syskon eller syskonbarn. 
    2. Dina far- och morföräldrar eller deras barn (moster, morbror, faster, farbror). 
    3. Allmänna arvsfornden.

   

100%

till släktingar eller Allmänna arvsfonden 

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Din sambo blir helt utan arv och kan tvingas sälja det gemensamma hemmet för att lösa ut dina arvingar.

Dina arvingars nuvarande eller framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Det samma gäller för viss egendom om de lever i ett samboskap.

Allt kommer att delas lika mellan dina arvingar, med företräde för dina föräldrar framför syskon, syskon framför syskonbarn osv.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 100 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din sambo hela arvet.  

100%

disponibelt ex. sambo

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Genom att testamentera hela arvet efter dig till din sambo blir dina arvingar utan arv. Du kan dock föreskriva om efterarvsrätt för dem, som blir gällande vid din sambos bortgång.  

Din sambo får större chans att bo kvar i det gemensamma hemmet.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att din arvingar eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med en nuvarande eller framtida maka/make eller sambo.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett syskonbarn ska ärva före dina föräldrar eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.