Sambo med gemensamma barn över 18 år  

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn. Din sambo ärver inget efter dig.

100%

till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Din sambo kan tvingas sälja ert hem för att lösa ut arvet efter dig till era gemensamma barn.

Dina barns framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din sambo hälften av arvet.

50%

disponibelt ex. sambo

50%

till dina barn

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Genom testamente kan du säkerställa att din sambo ärver dig och därmed får större chans att bo kvar i det gemensamma hemmet.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.