Sambo med särkullbarn under 18 år 

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn. Din sambo ärver inget efter dig. Tillgångarna sätts in på ett spärrat konto fram tills barnen fyllt 18 år.

100%

Till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Din sambo kan tvingas sälja ert gemensamma hem för att lösa ut dina barn.

Barnen får ut sitt arv direkt vid 18 års ålder, en ålder då mognad och förnuft kanske ännu inte uppnåtts.

Skulle både du och barnens andra förälder gå bort innan barnen fyllt 18 år utser staten en särskild vårdnadshavare, kanske helt utan vetskap om dina önskemål.

Dina barns framtida make/maka kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din sambo hälften av arvet.  

50%

till dina barn

50%

Disponibelt t.ex. sambo

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Genom testamente kan du säkerställa att din sambo ärver dig och därmed får större möjlighet att bo kvar i det gemensamma hemmet.

Du kan utse en särskild förvaltare som, istället för barnens andra förälder, har hand om en del av arvet som dina barn får efter dig. Du kan även bestämma vid vilken ålder barnen ska få ut sitt arv och vad det får användas till.  

Du kan ange någon som du litar på och önskar ska vara dina barns särskilda vårdnadshavare för det fall båda föräldrarna går bort. Staten känner då till ditt önskemål och ska tillgodose detta om det anses rimligt.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn och testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.