Samäganderättsavtal

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min


Vad är ett samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal är ett avtal mellan två eller fler personer som äger något gemensamt, t.ex. en bostadsrätt, sommarstuga eller båt. Avtalet reglerar de praktiska och ekonomiska villkoren för det gemensamma ägandet, både under tiden för samägandet, i händelse av tvist och eventuell upplösning av samägandeskapet.

När är det en bra idé att upprätta ett samäganderättsavtal?

Upprättas inte ett samäganderättsavtal och finns det endast en “formell” ägare på t.ex. kvittot eller i register, finns det en risk att denna person anses äga hela egendomen, oavsett om flera personer har varit med och betalat. Ett samäganderättsavtal bör även upprättas för att uppställa villkor för samägandet. Vid eventuella konflikter mellan delägarna ger samäganderättsavtalet riktlinjer för hur oenighet ska hanteras och tvister lösas. Samäganderättsavtalet bör skrivas redan när samägandet inleds: när oenighet väl uppstått är det för sent att börja fundera på avtal.

När är det en bra idé att upprätta ett samäganderättsavtal?

  • Vad som ska gälla när en eller några av delägarna har betalat en större del av eller hela köpeskillingen.
  • Vem som ska ha rätt att förfoga över egendom.  
  • Vad som ska gälla när en delägare inte längre vill äga egendomen tillsammans med de andra delägarna.   
  • Vad som ska gälla när delägarna inte kan komma överens om ett försäljningspris.
  • Vad som ska gälla om en delägare vill låna ut eller pantsätta egendomen.
  • Hur eventuell avkastning av egendomen ska fördelas.
  • Vem som ansvarar för drift- och underhållskostnader.
  • Vad som ska gälla när en delägare försummar sina skyldigheter enligt avtalet.