Gifta utan barn 

Få en riskbedömning på mindre än 1 min

Utan testamente

Din maka/make ärver 100 procent av arvet efter dig med fri förfoganderätt. Dina släktingar har efterarvsrätt vid din makas/makes bortgång.

100%

till maka/make med fri förfoganderätt

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Dina arvingar har efterarvsrätt vid din maka/makes bortgång enligt följande ordningen:


1. Dina föräldrar, syskon eller syskonbarn. 
2. Dina far- och morföräldrar eller deras barn (moster, morbror, faster, farbror).

Om din maka/make ingår nytt äktenskap kan hen tvingas ge bort hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om hen ingår samboskap.

Efterarvet kommer att delas lika mellan dina arvingar, med företräde för dina föräldrar framför syskon, syskon framför syskonbarn osv. 


Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 100 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din maka/make hela arvet med full äganderätt. Dina släktingar har då ingen efterarvsrätt vid din makas/makes bortgång.  

100%

disponibelt ex. maka/make

Andra potentiella lösningar med ett testamente.

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina släktingar eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med eventuell framtida ny maka/make eller sambo vid bodelning.   

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av efterarvet vid din maka/makes bortgång, t.ex. att ett syskonbarn ska ärva allt eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.