Gifta med gemensamma barn över 18 år 

Få en riskbedömning på mindre än 1 min

Utan testamente

Din maka/make ärver 100 procent av arvet efter dig med fri förfoganderätt. Dina barn får ut sitt arv efter dig först när din maka/make gått bort.

100%

till maka/make med efterarvsrätt för dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

 Dina barn måste vänta på att även din maka/make går bort innan de får del av arvet efter dig. Under denna tid kan mycket hända med tillgångarnas värde. 

Om din maka/make ingår nytt äktenskap kan hen tvingas ge bort hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om hen ingår samboskap. 

Allt kommer slutligen att delas lika mellan dina barn. 

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen. 

  

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. göra så att dina barn får ut sitt arv direkt vid din bortgång.

50%

till dina barn

50%

50 % disponibelt,
t.ex. maka/make ”

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Om du vill att dina barn ska få ut sitt arv efter dig direkt vid din bortgång, kan du ta bort arvsrätten för din maka/make. Du kan också bestämma att barnen och din maka/make får hälften var.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn, maka/make eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet vid en eventuell framtida bodelning med maka/make eller sambo.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.