Gift med särkullbarn under 18 år

Få en riskbedömning på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn. Tillgångarna sätts in på ett spärrat konto fram tills barnen fyllt 18 år. Din maka/make ärver ingenting.

100%

till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

 Endast om dina barns andra förälder godkänner att barnen istället får efterarvsrätt kommer din maka/make att ärva dig. Det kan få till följd att hen tvingas sälja det gemensamma hemmet eller sommarstugan för att lösa ut dina barn.

Barnen får ut sitt arv direkt vid 18 års ålder, en ålder då mognad och förnuft kanske ännu inte uppnåtts.

Skulle både du och barnens andra förälder gå bort innan barnen fyllt 18 år utser staten en särskild vårdnadshavare, kanske helt utan vetskap om dina önskemål.

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.

Dina barns framtida make/maka kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.

Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen. 

Med testamente

 Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din maka/make hälften av arvet.

50%

disponibelt ex. maka/make

50%

till dina barn

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

 Genom testamente kan du säkerställa att din maka/make ärver dig och därmed får större chans att bo kvar i det gemensamma hemmet.  

Du kan utse en särskild förvaltare som, istället för barnets andra förälder, har hand om en del av arvet som dina barn får efter dig. Du kan även bestämma vid vilken ålder barnen ska få ut sitt arv och vad det får användas till.  

Du kan ange någon som du litar på och önskar ska vara dina barns vårdnadshavare för det fall båda föräldrarna går bort. Staten känner då till ditt önskemål och ska tillgodose detta om det anses rimligt.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.