Gift med särkullbarn över 18 år

Få en riskbedömning på mindre än 1 min

Utan testamente

100 procent av arvet efter dig går till dina barn. Din maka/make ärver ingenting.

100%

till dina barn

Andra potentiella problem utan ett testamente:

Endast om dina barn avstår från sitt arv till fördel för efterarvsrätt kommer din maka/make att ärva dig. Det kan få till följd att hen tvingas sälja det gemensamma hemmet eller sommarstugan för att lösa ut dina barn.

Dina barns framtida maka/make kan ha rätt till hälften av ditt arv vid en eventuell bodelning. Detsamma gäller för viss egendom om dina barn lever i ett samboskap.

Allt kommer att delas lika mellan dina barn.   Ett arvskifte kan leda till konflikter, osäkerhet och splittring i familjen.  

Med testamente

Genom testamente kan du kontrollera 50 procent av arvet efter dig. Du kan t.ex. ge din maka/make hälften av arvet.

50%

till dina barn

50%

disponibelt ex. maka/make

Andra potentiella lösningar med ett testamente:

Genom testamente kan du säkerställa att din maka/make ärver dig och därmed får större chans att bo kvar i det gemensamma hemmet.  

Arvet efter dig kan göras till enskild egendom, så att dina barn eller testamentstagare inte riskerar att ofrivilligt dela arvet med maka/make eller sambo vid eventuell bodelning.  

Du kan ha alternativa önskemål om fördelningen av ditt arv, t.ex. att ett barn ska ärva mer eller att en särskild person ska ärva en specifik egendom. Du kan öronmärka föremål eller värden till särskilda arvingar.  

Genom testamente kan missförstånd och konflikter undvikas mellan efterlevande, eftersom din önskan är tydligt formulerad.